0.40 ლარი 1.00 ლარი
4.00 ლარი 5.00 ლარი
7.00 ლარი
7.00 ლარი
14.00 ლარი 20.00 ლარი
0.40 ლარი 1.00 ლარი
0.70 ლარი 1.00 ლარი
1.80 ლარი 2.60 ლარი

ბადე ბინტი N1

ფასდაკლება!
0.20 ლარი 0.30 ლარი

ბადე ბინტი N2

ფასდაკლება!
0.50 ლარი 0.70 ლარი

ბადე ბინტი N3

ფასდაკლება!
0.50 ლარი 0.70 ლარი

ბადე ბინტი N4

ფასდაკლება!
0.60 ლარი 0.80 ლარი
12.00 ლარი 16.80 ლარი
23.00 ლარი 32.00 ლარი
17.00 ლარი 24.00 ლარი
17.00 ლარი 24.00 ლარი
21.00 ლარი 30.00 ლარი
17.00 ლარი 24.00 ლარი
17.00 ლარი 24.00 ლარი