36.40 ლარი
108.70 ლარი
37.70 ლარი
101.70 ლარი
52.80 ლარი